Show simple item record

dc.contributor.authorNegaard, Arve
dc.date.accessioned2007-09-21T11:36:36Z
dc.date.issued2007-09
dc.identifier.isbn978-82-7825-231-4 (online)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148429
dc.description.abstractRapporten gir en analyse av om nøkkeltallene i KOSTRA for 2006 gir relevant og pålitelig informasjon om produktiviteten i grunnskolen i Sarpsborg og grunnskolens bidrag til elevenes resultater. Rapporten viser at flere nøkkeltall kan være mer villedende enn veiledende fordi organiseringen av kommunen får innvirkning på beregningen av kostnader per elev. Rapporten drøfter hvilke kommuner det er mest hensiktsmessig å sammenligne Sarpsborg med, og anbefaler at Sarpsborg sammenlignes med åtte store kommuner med en liknende befolkningsstruktur med hensyn til utdanning og inntekt. Sammenligningen viser at i regnskapsåret 2006 hadde Sarpsborg kommune korrigerte brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen på kr 71.926, som var kr 4190 eller 6,2 % høyere enn gjennomsnittet for de åtte kommunene. Mer enn halvparten av dette skyldes merutgifter til skolelokaler. Deretter kommer merutgifter til lønn, som i hovedsak skyldes flere timer til elever med annet morsmål enn norsk. Antall innvandrere har økt mer i Sarpsborg enn i de andre kommunene. Sarpsborg har ikke høyere utgifter til lønn per undervisningsårsverk enn landsgjennomsnittet. Sarpsborg har litt lavere utgifter til inventar, utstyr og undervisningsmateriell enn gjennomsnittet for de åtte kommunene og litt færre ansatte per elev innen administrasjon og ledelse. De gjennomsnittlige grunnskolepoengene i Sarpsborg i 2006 var 41,40. Det er 2,24 poeng lavere enn landsgjennomsnittet, og 1,25 poeng lavere enn i de åtte kommunene. Tallmaterialet indikerer imidlertid at lærerne i Sarpsborg sannsynligvis har en strengere bruk av karakterskalaen enn landsgjennomsnittet. Korrigeres tallene for de beregnede forskjellene i elevbakgrunn og bruk av karakterskalaen, har Sarpsborg ikke lenger lavere gjennomsnittlige grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet.
dc.format.extent3337777 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:4en
dc.subjectSarpsborgen
dc.subjectproduktiviteten
dc.subjectgrunnskolenen
dc.titleProduktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune : en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record