Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Gunnar Vold
dc.contributor.authorFugletveit, Ragnhild
dc.contributor.authorArvesen, Petter A.
dc.date.accessioned2010-11-16T10:02:52Z
dc.date.available2010-11-16T10:02:52Z
dc.date.issued2010-11-16T10:02:52Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-328-1 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-329-8 (trykt)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.issn1503-8939 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148463
dc.description.abstractKirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble raskt et etablert innslag i bybildet. Dette tiltaket skiller seg på mange måter fra andre tiltak som er opprettet for å hjelpe den sammen målgruppen. Mye av den arbeidsrettete rehabiliteringen bygger på prinsippet om å tilby en skjermet opplæring og trening før man kan prøve seg i ordinært arbeidsliv. Pedalen er slik sett atypisk ved at det er deltakelsen i et mer eller mindre ordinært arbeidsliv som er det sentrale. Deltakerne i prosjektet er likevel for en stor del skjermet fra de samme kravene til produktivitet og økonomisk inntjening som man ellers vil møte i arbeidslivet. Dette innebærer at deltakerne får anledning til å utvikle seg i den fart og med de rammene som de opplever at de behersker. De tilbakemeldingene som deltakerne gir i denne rapporten tyder på at Pedalen har klart å bygge opp et tilbud der deltakerne blir møtt med respekt for sine særegenheter og der de får anledning til å utvikle seg med utgangspunkt i de ressursene de har – med lite fokus på hva de ikke behersker. For våre informanter har denne opplevelsen av å bli sett og ivaretatt på egne premisser, vært et sentralt element i deres utvikling. Det ser derfor ut som om den tilnærmingen Pedalen har til deltakerne, er en fornuftig måte å utvikle deltakernes mestring og deltakelse i samfunneten_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4
dc.title"Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkeringen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber53en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel