Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Gunnar Vold
dc.contributor.authorDahl, Ulf
dc.date.accessioned2007-05-24T07:42:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-7825-193-5 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-194-2 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148530
dc.description.abstractDette er en evaluering av et prosjekt som har fått betegnelsen ”Alternative rusreaksjoner i kriminalomsorgen”. Utgangpunktet for prosjektet var et ønske om å møte rusbruk blant innsatte i norske fengsler på en annen måte enn med negative sanksjoner. Fire ulike fengsler har deltatt i prosjektet. I denne rapporten har vi samlet inn og analysert data fra tre av disse fengslene. De fire fengslene har valgt ulike og lokalt tilpassete løsninger. Felles for dem alle er likevel at tiltakene bygger på en form for gjensidighet mellom innsatt og institusjon. Hovedpoenget er at den innsatte på ulike måter forplikter seg til å holde seg rusfri og aksepterer at dette skal dokumenteres gjennom urintester. Til gjengjeld forplikter institusjonen seg til å gi den innsatte en form for gjenytelse. Hvilke gjenytelser som kan gis, er både tilpasset den enkelte deltakers individuelle behov og de muligheter som er tilgjengelige ved hver enkelt institusjon. Undersøkelsen viser at • et viktig poeng med prosjektet er at det setter rusmisbruk på dagsordenen. I ordinære sammenhenger må rusbruk holdes skjult. Dersom man blir avslørt, er rusbruket gjenstand for straff. Gjennom dette prosjektet får de innsatte lov til å snakke om sine problemer, og det blir akseptert at dette er et tema som man kan diskutere med ansatte for å få hjelp. • de innsatte får økt tillit til ansatte og kriminalomsorgen som helhet. De som har deltatt i prosjektet, har i større grad tro på at man kan stole på de ansatte, og at de ansatte er villige til å hjelpe dem med å løse problemene, enn de som ikke har deltatt i prosjektet. • deltakelse i prosjektet virker inn på deltakernes holdning til fremtidig kriminalitet. Deltakerne har en vesentlig større tro på at soningen påvirker deres fremtidige kriminalitet enn det ikke-deltakere har. deltakerne i dette prosjektet har et mye større håp for fremtiden. Det ser ut som om deltakelsen har bidratt til en helt ny tro på at det er mulig å gjøre noe mer positivt av livet enn tilfellet har vært så langt.en
dc.format.extent736783 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2006:3en
dc.subjectrehabiliteringen
dc.subjectkriminelleen
dc.subjectinnsatteen
dc.subjectrusmidleren
dc.subjectkriminalomsorgen
dc.titleAlternative rusreaksjoneren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record