Show simple item record

dc.contributor.authorBrynildsrud, Karsten
dc.date.accessioned2007-05-18T12:35:09Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7825-210-9 (online)
dc.identifier.isbn978-82-78-25-211-6 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148594
dc.description.abstractDenne rapporten er en masteroppgave levert til 5. avdeling av masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, høsten 2006. Temaet er det rettslige forholdet mellom barnevern og strafferett med utgangspunkt i det grunnleggende skillet mellom rettsområdene (det tosporede systemet) når det gjelder å ivareta hensynet til behandling og hensynet til straff overfor unge lovbrytere. Dette skillet har sin opprinnelse i vergerådsloven av 1896 og er videreført i gjeldende rett. Samtidig er skillet under press mht. politiske signaler om ønske om økt tilnærming mellom disse rettsområdene, ut fra hensynet til å kunne forebygge og motvirke barne- og ungdomskriminalitet. Det kommer også signaler om at barnevernet i større grad skal få ansvar for straffegjennomføringen overfor de under 18 år som idømmes fengselsstraff. Oppgaven behandler forholdet mellom rettsområdene i historisk og prinsipiell sammenheng, og fremstiller hvordan forholdet er regulert etter gjeldene rett mht. underretning om straffbart forhold mot barn, etterforskning mot lovbrytere under 15 år, påtalemyndighetens adgang til å overføre straffesak til barnevernet, plassering i barneverninstitusjon som varetektssurrogat, tvangsplassering i barnevernet på grunnlag av alvorlig kriminalitet og straffegjennomføring i barneverninstitusjon. Advokat Knut Lindboe har vært veileder for masteroppgaven.en
dc.format.extent514012 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:6en
dc.subjectstrafferetten
dc.subjectbarnen
dc.subjectbarnevernen
dc.subjectungdomen
dc.titleBarnevern og strafferett : kan hensynet til straff og behandling forenes?en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record