Show simple item record

dc.contributor.authorBoger, Torunn Skofsrud
dc.contributor.authorEng, Anne-Lise
dc.contributor.authorFugletveit, Ragnhild
dc.contributor.authorLøkkeberg, Stine Torp
dc.date.accessioned2010-03-23T09:48:53Z
dc.date.issued2010-03-23T09:48:53Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-312-0 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-313-7 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148624
dc.description.abstractDenne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til kunnskap som kan gi oss en forståelse av hvordan studenter forstår og vurderer fusk og plagiering i dagens høyere utdannelse og følgende problemstilling har vært utgangspunktet for vår analyse: Hvilke erfaringer har studenter med fusk og plagiering? Vårt mål med denne studien har ikke utelukkende vært rettet mot tradisjonelle former for fusk i forbindelse med eksamenssituasjoner. Vår interesse har snarere vært å belyse studentenes erfaringer av fusk og plagiering gjennom hele studiesituasjonen. Funn fra studien viser at studentene i liten grad kjenner til begrepene fusk og plagiering i deres nåværende studiesituasjon. Dette betyr at det er stor usikkerhet knyttet til begrepene og at man derfor kan anta flere studenter fusker og plagierer uten å nødvendigvis være klar over det. Vi ser en tydelig tendens til at studentene forholder seg til begrepet samarbeid på minst to ulike måter. Det er tydelig at flere studenter verdsetter læringsutbyttet som følger med samarbeid mer enn å ta hensyn til om det er en individuell oppgave, eller ikke. Vi ser også at studentene i frykt for å bli plagiert velger å ikke dele sine tanker om oppgaven de arbeider med og derfor unnlater å samarbeide. Videre ser det ut til at studentene ønsker en mer tydelig markering fra lærerne på hva som er tillat samarbeid, eller ikke. Flertallet av de samme studentene oppgir å ikke ha fått informasjon om eventuelle konsekvenser av å bli tatt i fusk eller plagiering. Studien viser også at omfanget av informasjon gitt om akademisk skriving, oppgaveskriving og referanseteknikk ved norske institusjoner for høyere utdanning ser ut til å være svært mangelfull. Vi etterlyser derfor et større fokus på denne problematikken, ikke nødvendigvis fordi vi tror at dagens studenter fusker og plagierer mer enn noen gang. Vi antar i stedet at vi trenger et økt fokus på denne problematikken fordi dette er holdninger som bør etableres som en del av dannelsesidealet for dagens studenter.en
dc.format.extent288127 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2010:6en
dc.subjectplagiering fusk studenter høyere utdanning kvalitativ studie holdninger
dc.titleHvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering?en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record