Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Nina Jahren
dc.contributor.authorVelund, Ragnhild Ulseth
dc.date.accessioned2012-08-14T08:47:51Z
dc.date.available2012-08-14T08:47:51Z
dc.date.issued2012-08-14
dc.identifier.isbn978-82-7825-366-3 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-367-0 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148644
dc.description.abstractRapporten presenterer gjennomføring og resultater av en forskningsbasert evalueringsstudie. Evalueringskriterier var utviklet med utgangspunkt i teori og sentrale grunnlagsdokumenter. Utvalget er deltakere ved sykepleierutdanningens etterutdanning for praksisveiledere gjennom en 10-årsperiode. Hensikten var å vurdere utdanningens betydning for utvikling av veiledningsferdigheter og for utøvelse av studentveiledning – slik deltagerne selv opplever det. En ønsket også å kartlegge rammefaktorer som påvirker veiledningskvalitet. Et spørreskjema med dels strukturerte og åpne spørsmål ble distribuert, og 170 respondenter er inkludert i studien. Det ble gjennomført fokusgruppeintervju for å utdype spørreskjemasvar. Funn viser at utdanningen har endret deltakernes oppfatning av veiledning og veilederrollen, og tyder på at utøvelsen av veiledningen har endret seg på vesentlige områder. Deltakerne angir at de utøver mer planlagt veiledning, er tydeligere som veiledere og gir mer ansvar til studenten selv - enn tidligere. De stiller spørsmål for å fremme studentens refleksjon, framfor selv å fortelle og gi svar. De har blitt tryggere i veilederrollen, veiledning er blitt morsommere - men også mer utfordrende. Respondentene angir mangel på tid og mangelfull prioritering fra sykepleielederen som avgjørende når veiledningsoppgaver ikke prioriteres. Rapporten avsluttes med anbefalinger og råd for å øke veiledningskvaliteten. Respondentene ønsker tverrfaglige etterutdanningstilbud, men peker på at studieretningsspesifikke krav også må vektlegges.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold);2012:1
dc.titleEn forskningsbasert evalueringsstudie av Høgskolens etterutdanning for praksisveiledereno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber116no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record