Show simple item record

dc.contributor.authorKirchhoff, Jörg W.
dc.date.accessioned2013-02-26T12:30:12Z
dc.date.available2013-02-26T12:30:12Z
dc.date.issued2013-02-26
dc.identifier.isbn978-82-7825-406-6
dc.identifier.issn1503-2612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148646
dc.description.abstractDenne rapporten retter fokuset på nødvendig helsehjelp og presenterer funn fra en studie der man har studert hvilke faktorer som påvirker omfanget og innholdet i nødvendig helsehjelp i to norske kommuner. Faktorene er knyttet til ulike arbeidsprosesser som omfatter både saksbehandlingen og sykepleiernes utøvelse av nødvendig helsehjelp. Av den grunn er både saksbehandlingen og utøvelsen av helsehjelpen studert ved hjelp av deltakende observasjoner, samt intervjuer av sykepleiere som deltar i de ulike arbeidsprosessene. I tillegg til å studere faktorene knyttet til arbeidsprosessene ønsket studien å gi svar på hvilken betydning brukeren og dens sosiale nettverk har på innholdet i nødvendig helsehjelp. Rapporten konkluderer med at kommunal kontekst, som etableres av politiske aktører, og sykepleierens tjenesteideologi synes å ha størst påvirkningskraft på innholdet og omfanget i nødvendig helsehjelp. Brukeren derimot antas å være den svakeste part og av den grunn avhengig av at andre aktører som er involvert i arbeidsprosessene ivaretar dens interesser. Det konkluderes dessuten med det at det ikke ser ut til å være noen direkte sammenheng mellom uformell omsorg gitt fra brukerens nettverk og formell helsehjelp.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold);2013:1
dc.titleFra vedtak til tjeneste - Om utformingen av nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenesterno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber108no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record