Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAxelsson, Jonas
dc.contributor.authorKarlsson, Jan Christer
dc.contributor.authorSkorstad, Egil Jostein
dc.date.accessioned2020-04-07T16:27:25Z
dc.date.available2020-04-07T16:27:25Z
dc.date.created2019-09-17T15:31:56Z
dc.date.issued2019-05-28
dc.identifier.citationArkiv. Tidskrift för samhällsanalys. 2019, (10), 113-143.en_US
dc.identifier.issn2000-6225
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650701
dc.description.abstractSverre Lysgaards teori om arbetarkollektivet är fortfarande en inflytelserik klassiker inom skandinavisk arbetslivsforskning. Lysgaards studie genomfördes i en massa- och pappersfabrik på 1950-talet och Jonas Axelsson, Jan Ch. Karlsson och Egil J. Skorstad har nu återvänt till fabriken för att ta reda på vad som hänt med arbetarkollektivet sedan dess. Genom observationer på arbetsplatsen och intervjuer med arbetare, ingenjörer och chefer, i tillägg till att de har haft tillgång till data från 1950-talet och 1980-talet, kan författarna kartlägga den teknologiska och arbetsorganisatoriska utvecklingen och dess påverkan på arbetarkollektivet. Utifrån denna analys föreslår de två förändringar i Lysgaards teori. Den ena är att dela upp det han omtalar som det ”tekniskt-ekonomiska systemet” i två relativt autonoma system, det tekniska och det ekonomiska. Det andra är att analysera hur kollektivet har infiltrerat det tekniska, men inte det ekonomiska systemet.en_US
dc.description.abstractLysgaards teori om arbeiderkollektivet er fortsatt en innflytelsesrik klassiker i skandinavisk arbeidslivsforskning. Studien ble gjennomført i en masse- og papirfabrikk på 1950-tallet, og vi har returnert til fabrikken for å finne ut hva som har skjedd med arbeiderkollektivet. Gjennom observasjoner på arbeidsplassen og intervjuer med arbeidere, ingeniører og sjefer, i tillegg til at vi har hatt tilgang til data fra 1950- og 1980-tallet, kan vi kartlegge den teknologiske og arbeidsorganisatoriske utviklingen og dens påvirkning på arbeiderkollektivet. På basis av dette foreslår vi to typer endringer av Lysgaards teori. Den ene er å dele opp det Lysgaard omtaler som det teknisk/økonomiske system i to relativt autonome system, det tekniske respektive det økonomiske systemet. Den andre er å analysere hvordan kollektivet har infiltrert det tekniske, men ikke det økonomiske systemet.en_US
dc.description.abstractLysgaard’s theory of the worker collectivity is still an influential classic in Scandinavian working-life research. The study was carried out in a pulp and paper mill in the late 1950s and we have returned to the plant to find out what has happened to the worker collectivity. Through observations at the workplace and interviews with workers, engineers and managers, as well as having access to data from the 1950s and 1980s, we are able to map the development of technology, work organization and the collectivity. On this basis, we suggest two changes to Lysgaard’s theory. One is to conceptually split what Lysgaard called the technical/economic system into two relatively autonomous systems – the technical and the economic, respectively. The other is to analyse the way in which the collectivity has infiltrated the technical, but not the economic system.en_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherArkiv förlag & tidskriften_US
dc.relation.urihttp://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.10.5
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.no*
dc.subjectSverre Lysgaarden_US
dc.subjectarbetarkollektiveten_US
dc.subjecttekniskt systemen_US
dc.subjectekonomiskt systemen_US
dc.subjectmänskligt systemen_US
dc.subjectkollektivsystemen_US
dc.subjectteknisk systemen_US
dc.subjectøkonomisk systemen_US
dc.subjectmenneskelig systemen_US
dc.subjecttechnical systemen_US
dc.subjecteconomic systemen_US
dc.subjecthuman systemen_US
dc.subjectcollectivity systemen_US
dc.titleArbetarkollektivet i dag – ny studie och teoretisk utvecklingen_US
dc.title.alternativeArbeiderkollektivet i dag - replikasjon og teoretisk utviklingen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber113-143en_US
dc.source.journalArkiv. Tidskrift för samhällsanalysen_US
dc.source.issue10en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.13068/2000-6217.10.5
dc.identifier.cristin1725797
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Tidsskrift- og avisartikler. ØSS [69]
    Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag publisert som tidsskrift- og avisartikler

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Internasjonal