Show simple item record

dc.contributor.authorVee, Tove Sandvoll
dc.contributor.authorLøkke, Jon Arne
dc.contributor.authorHalvorsen, Lars Rune
dc.date.accessioned2021-02-17T23:12:03Z
dc.date.available2021-02-17T23:12:03Z
dc.date.created2020-05-13T19:48:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationUNIPED. 2020, 43 (2), 83-103.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728782
dc.description.abstractDet er ifølgje stortingsmeldinga om kultur for kvalitet i høgare utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) ei forventning om at institusjonane i høgare utdanning får på plass system for kollegarettleiing og fagfellevurdert undervisning. Føremålet med denne scoping reviewen er å skaffe oversikt over litteratur som beskriv modellar som finst for gjennomføring av fagfellevurdert undervisning, samt peike på deira fordelar, ulemper og hindringar. Deretter argumenterer vi for ein utvald modell som eignar seg i høgare utdanning. Scoping reviewen er utført ved hjelp av ein femstegsmodell frå Arksey og O´Malley (2005). Resultata indikerer at det er den kollegabaserte modellen for fagfellevurdert undervisning som er best eigna for høgare utdanning. Modellen må tilpassast den institusjonen der han skal nyttast. Modellen må vere fleksibel, frivillig og utviklast frå eit såkalla nedanifrå-og-opp-perspektiv dersom ein skal lukkast med å halde rettleiinga oppe over tid. Lukkast ein med det perspektivet, er kollegarettleiing og fagfellevurdert undervisning ein eigna strategi for å jobba med å forbetre undervisning i høgare utdanning.en_US
dc.description.abstractAccording to Report No. 16 (2016–2017), Quality Culture in Higher Education, there is a demand for implementing a system of peer review of teaching and peer mentoring in higher education. The aim of this scoping review is to draw an overview of literature describing existing models of how to perform peer mentoring, whilst pointing to their advantages, disadvantages and challenges. Furthermore, we will argue for a specific model best suited in higher education. This scoping review is performed through a model of five stages, designed by Arksey and O’Malley (2005). The results indicate that peer mentoring combined with a colleague approach is best suited for higher education. In order to succeed with the model over time, it must be adapted to the institution, as well as being flexible, voluntary and developed from a down-and-up-perspective. When implemented correctly, peer review of teaching and peer mentoring is an appropriate strategy for improving teaching in higher education.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfagfellevurdert undervisningen_US
dc.subjectkollegarettleiingen_US
dc.subjecthøgare utdanningen_US
dc.subjectpeer review of teachingen_US
dc.subjectpeer observation of teachingen_US
dc.subjecthigher educationen_US
dc.titleFagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføringen_US
dc.title.alternativePeer review of teaching and peer mentoring in higher education. From model to implementationen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2020 Author(s).en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber83-103en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-02-02
dc.identifier.cristin1810870
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal