• Distraktorer i tester for emergente relasjoner 

      Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Formålet med dette eksperimentet var å gjøre en systematisk replikasjon av Eksperiment 4 i studien til Arntzen (2006) ved å undersøke om respondering i henhold til stimulusekvivalens forekom i en delayed matching-to-sample ...