Now showing items 21-27 of 27

  • Påvirker flytting boligprisene? 

   Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund; Sommervoll, Dag Einar (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2008-06-04)
   Sammendrag:1 Boligprisen bestemmes i et marked som er preget av heterogenitet langs mange dimensjoner; blant annet knyttet til boligtype og etterspørselsmotiv så vel som til geografi. Boligprisene påvirkes av disse ...
  • Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue 

   Borgersen, Trond-Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:9, Working paper, 2011-12-21)
   Siden 1992 har prisutviklingen i det norske boligmarkedet gitt betydelige formuesgevinster for boligeierne. Ettersom boliginvesteringer ofte lånefinansieres inkluderer formuesgevinsten potensielt også en belåningsgevinst. ...
  • Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue 

   Borgersen, Trond-Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:9, Working paper, 2011-12-21)
   Siden 1992 har prisutviklingen i det norske boligmarkedet gitt betydelige formuesgevinster for boligeierne. Ettersom boliginvesteringer ofte lånefinansieres inkluderer formuesgevinsten potensielt også en belåningsgevinst. ...
  • Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder 

   Borgersen, Trond-Arne; Hungnes, Håvard (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2009-03-27)
   Denne artikkelen analyserer sammenhengene mellom husholdningenes gjeld, disponibel inntekt og boligprisutviklingen over perioden 1987-2008. Boliglån utgjør 90 prosent av husholdningenes samlede gjeld, og innvilges på ...
  • Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder 

   Borgersen, Trond-Arne; Hungnes, Håvard (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2009-03-27)
   Denne artikkelen analyserer sammenhengene mellom husholdningenes gjeld, disponibel inntekt og boligprisutviklingen over perioden 1987-2008. Boliglån utgjør 90 prosent av husholdningenes samlede gjeld, og innvilges på ...
  • When Balassa-Samuelson comes to Maastricht: debt-sustainability, growth and transition 

   Borgersen, Trond-Arne; King, Roswitha M (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Working paper, 2011-08-16)
   A dynamic stability approach is applied to show how the debt-servicing ability of transition/developing economies exceeds that of mature market economies. At the core of this debt-servicing advantage lies not only ...
  • When Balassa-Samuelson comes to Maastricht: debt-sustainability, growth and transition 

   Borgersen, Trond-Arne; King, Roswitha M (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Working paper, 2011-08-16)
   A dynamic stability approach is applied to show how the debt-servicing ability of transition/developing economies exceeds that of mature market economies. At the core of this debt-servicing advantage lies not only ...