Show simple item record

dc.contributor.authorSträng, Dan Roger
dc.date.accessioned2010-08-18T08:21:28Z
dc.date.available2010-08-18T08:21:28Z
dc.date.issued2010-08-18T08:21:28Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-320-5 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-321-2 (trykt)
dc.identifier.issn1504-5331 (online)
dc.identifier.issn1503-8939 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147589
dc.description.abstractHver kommune og hver fylkeskommune skal i følge opplæringslova § 5-6 ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. PP-tjenestens arbeid i framtiden synes å være tilknyttet kommunenes ansvar for å iverksette forbeyggende, problemløsende og behandlende tiltak. Hensikten med en evaluering av PP-tjenesten i Våler (Moss) bør derfor være å undersøke hvordan dagens ordning fungerer i forhold til brukernes kunnskap og forventninger og samsvaret mellom forventninger og PPTs rolle og mandat. I forhold til en evalueringsprosess knyttet til PP-tjenesten i Våler (Moss), vil det være viktig å bygge den på en grundig kartlegging av status i den aktuelle spesialpedagogiske situasjonen i skoler og barnehager, en analyse av samarbeidsordningen for PPT i forhold til lover, foreskrifter og lokale avtaler, samt en oversikt over det lokale tiltaksapparatet som arbeider med tilgrensende oppgaver i forhold til barns oppvekst i skole og fritid, som helsetjeneste, barnevern og sosialtjeneste. For å utvikle gode målinstrumenter for denne evalueringen, vil det være nødvendig å få fram strategiske problemstillinger og klarlegge bakgrunnen for prosjektet. Utgangspunktet vil være intervjuer med representanter for skoleadministrasjon og PPT, en bred spørreundersøkelse i forhold til lærere og foreldre og dybdeintervjuer med nøkkelpersoner på skolene. I tillegg vil intervjuer gjennomføres med representanter for helsetjeneste, barnevern og sosialtjenesteen_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:3
dc.titleEvaluering av PP-tjenesten i Våler kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber48en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record