Show simple item record

dc.contributor.authorKlavestad, Line
dc.date.accessioned2010-07-06T08:27:24Z
dc.date.available2010-07-06T08:27:24Z
dc.date.issued2010-07-06T08:27:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148074
dc.description.abstractI denne utforskende masteroppgaven undersøker jeg begrepet lærende organisasjon ut fra et endrings- og utviklingsperspektiv hvor utarbeidelse av oppgaven kan sees på som første ledd i en GAP – analyse av egen arbeidsplass, Hvaler Ungdomsskole (HVU). Oppgaven er en kvalitativ analyse av hvordan og i hvilken grad personalet opplever skolen som lærende organisasjon. Casen er avgrenset i tid til å gjelde årene fra skolen ble etablert i 2006 og fram til 2009. Analysen bygger på to teoretiske hovedperspektiver; organisasjonslæring og lærende organisasjoner. Jeg har tatt i bruk ulike vitenskapelige datainnsamlingsmetoder for å fram et mest mulig nyansert og flersidig bilde av HVU som lærende organisasjon, samt for å sikre større grad av validitet og reliabilitet i funnene. Til tross for at flere metoder er benyttet er det narrative fortellinger fra de ansatte som er hovedkilden for datainnsamlingen og som i størst grad vektlegges i analysen. Hovedfunnene tyder på at personalet opplever mange store og små endringer i praksis innenfor den pedagogiske yrkesutøvelsen mot elever og foresatte, samt innenfor samarbeids- og ledelsesstrukturene ved skolen. Konklusjonen på problemstillingen er at dette er en skole som i ganske høy grad kan sies å være en lærende organisasjon. Likevel har den naturligvis et forbedringspotensial med tanke på ytterligere kvalitetsmessig utvikling av skolen som lærende organisasjon. Hovedintensjonen med et slikt videre arbeid må være å utvikle både pedagogisk praksis i møte med elevene og den profesjonelle, faglige praksis i læringsforholdene mellom ansatteen_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn kvalitativ analyse: Hvaler Ungdomsskole - en lærende organisasjon?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber163en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record