Show simple item record

dc.contributor.authorBrattlid, Ingunn
dc.date.accessioned2011-02-14T11:49:05Z
dc.date.available2011-02-14T11:49:05Z
dc.date.issued2011-02-14T11:49:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148096
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er et kvalitativt studium av samhandling mellom ledere innen kommunesektoren. Tema er møtet mellom det strategiske og det kommunikative. Om samhandling mellom ulike ledernivåer i kommunene, kan ha betydning for å forebygge sykefravær i den kommunale pleie- og omsorgssektor, har vært en nærmere problemstilling jeg har gått inn i. Mitt perspektiv har vært at samhandling er et virkemiddel i øyeblikket, der møtet mellom det strategiske og det kommunikative, faktisk skjer. Studiet er gjennomført i seks casekommuner. Gjennom intervju av ledere på alle hierarkiske nivåer, fra politisk ved ordfører, administrativ ledelse ved rådmann og ned til avdelingsnivå i sykehjem og hjemmetjeneste, har vi fått et sammensatt bilde av samhandlingen, dem i mellom. Studiet gir på ingen måte klare konklusjoner i forhold til studiets tema. Til det er forskningsgrunnlaget for smalt. Studiet avdekket at det er individuelle forskjeller, mellom casekommunenes kommunikative og strategiske samhandling. Det vi fant, var en indikasjon på at begge former for samhandling må være tilstede, for at lederne skal oppleve god samhandling. Det andre var, at i kommuner med dårlig økonomi, ble det gitt et bilde av samhandling med vekt på det strategiske, på bekostning av den kommunikative. Om bedre balanse mellom det kommunikative og det strategiske i samhandling kan gi lavere sykefravær, må prøves ut i praksisen_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleEt møte mellom det strategiske og det kommunikativeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber118en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record