Now showing items 22-41 of 63

  • «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:3, Research report, 2014-12-22)
   "Kortprogram Rus" er et tiltak som er utviklet for å kunne gi et tilbud til innsatte med rusproblemer som soner korte dommer. Programmet har to hovedmålsettinger. Først og fremst er det et mål å bistå deltakerne i å redusere ...
  • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

   Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

   Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:4, Research report, 2013-01-16)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat ...
  • Mat og måltider i sykehjem 3 

   Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Report, 2023-09)
   Kunnskap om mattilbudet og ernæringspraksis i kommunene er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kvalitetsforbedring innen mat og ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Sammen med Nasjonal faglig retningslinje for ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • Moldbakken bosenter og bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:7, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Moldbakken bosenter og bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:7, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 

   Arvesen, Petter; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Omsorgsboligene A-F på Åsgårdområdet - Tromsø kommune 

   Aarøen, Kari (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:8, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bodø: hjemmetjenesten 

   Falch, Wenche; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:2, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Oppsøkende rusteam i Moss 

   Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rossnes; Schillinger, Anne; Sandsberg, Jon Aasmund; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:13, Research report, 2013-09-18)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Organisatoriske innovasjoner i helsesektoren : prosessbaserte virksomhetsmodeller, evidensbasert praksis og behandlingslinjer 

   Ramsdal, Helge; Ramsdal, Kjetil (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-07)
   Denne rapporten diskuterer utviklingen av prosessbaserte virksomhetsmodeller i helse- og sosialsektoren, i første rekke etablering av behandlingslinjer i sykehus. Det argumenteres for at etablering av behandlingslinjer ...
  • Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A.; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:18, Research report, 2014-01-09)
   "Pappa i fengsel" er et program som Kriminalomsorgen har utviklet for å gjøre fedre som soner en fengselsstraff mer kvalifisert til å utøve en papparolle. I denne evalueringen konkluderer vi at programmet bidrar til å ...
  • På vei mot internasjonale Sarpsborg kommune : en situasjonsanalyse av innvandring og integrering i Sarpsborg kommune høsten 2008 

   Negaard, Arve (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-05-06)
   Rapporten er en analyse av innvandrerne i Sarpsborg kommune med hensyn til antall og sammensetting, og integreringen i arbeidsliv og samfunnsliv. Rapporten bygger på offentlig statistikk, intervjuer og dokumentstudier. ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • Praksis som læringsarena : samlæringsprosjekt 

   Lillemoen, Lillian; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2008-11-18)
   Denne artikkelsamlingen er en presentasjon av prosjektet ”Praksis som læringsarena” – et samlæringsprosjekt i studieåret 2007/2008. Prosjektet har vært finansiert av praksismidler knyttet til den kommunale helse- og ...
  • Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune : en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 

   Negaard, Arve (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-09)
   Rapporten gir en analyse av om nøkkeltallene i KOSTRA for 2006 gir relevant og pålitelig informasjon om produktiviteten i grunnskolen i Sarpsborg og grunnskolens bidrag til elevenes resultater. Rapporten viser at flere ...