Show simple item record

dc.contributor.authorKvifte, Bjørn Harald
dc.date.accessioned2011-09-28T12:03:12Z
dc.date.available2011-09-28T12:03:12Z
dc.date.issued2011-09-28
dc.identifier.isbn978-82-7825-351-9(online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-352-6(trykt)
dc.identifier.issn1503-2612(online)
dc.identifier.issn0805-8164(trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148642
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver en kombinert kvantitativ og kvalitativ studie av lærerstudenters syn på muntlig eksamen. Forskningsarbeidet er en del av prosjektet ”Kvalitetsreformens vurderingsformer i høgskolen”, som ble støttet av Norges forskningsråd, og gjennomført på tvers av avdelingene ved Høgskolen i Østfold. Utgangspunktet for undersøkelsen er forskning som viser at det er en sammenheng mellom studenters oppfatning av vurderingsform og studenters læringstilnærming. Sentralt i studien har stått spørsmål som holdninger til, kunnskaper om og forståelse av muntlig eksamensform, og den har dessuten forsøkt å avdekke hvilke strategier studentene bruker både i forberedelsesfasen og under selve eksamensforløpet. I siste del av rapporten drøftes om muntlig eksamen kan sies å være en god vurderingsform sett i forhold til henholdsvis kontroll- og læringsaspektet, og helt til slutt nevnes hvilke implikasjoner funn fra denne undersøkelsen kan ha.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport(Høgskolen i Østfold);2011:3
dc.titleMuntlig eksamen sett fra studentperspektiv: en undersøkelse blant lærerstudenter ved Høgskolen i Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber196en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record