Samlingen inneholder bidrag fra ansatte ved Avdeling for lærerutdanning publisert som bok

Recent Submissions

 • Digitale fortellinger i skolen 

  Baltzersen, Rolf K. (Book, 2019-09-01)
  I den første delen av boken som heter “Digitale fortellinger” blir digitale fortellinger som sjanger plassert inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst. I de øvrige kapitlene i denne delen blir den pedagogiske bruken ...
 • Å samtale om samtalen. Veiledning og metakommunikasjon. 

  Baltzersen, Rolf K. (Book, 2018)
  «Hva mener du når du sier at jeg er feig?», «Nei, hør nå her!», «Jeg synes vi har det så hyggelig sammen!», «La oss snakke litt om hvordan vi bør samarbeide.» – Dette er uttrykk vi bruker for å regulere hvordan vi snakker ...
 • Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014) 

  Baltzersen, Rolf K. (Book, 2014-01-30)
  Dette er EPUB-versjonen av e-boken. Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre ...
 • Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014) 

  Baltzersen, Rolf K. (Book, 2014-01-30)
  Dette er MOBI-versjonen for denne e-boken som gjør at den kan leses på en Kindle. Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en ...
 • Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014) 

  Baltzersen, Rolf K. (Book, 2014-01-30)
  Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre relevante praktiske redskaper du kan ...