Show simple item record

dc.contributor.authorWennevold, Steinar
dc.date.accessioned2007-06-11T08:32:27Z
dc.date.issued2007-06
dc.identifier.isbn978-82-7825-217-8 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-218-5 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147604
dc.description.abstractRapporten tar for seg gjennomstrømming i de flerårige lærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Begrepet gjennomstrømming handler i denne sammenhengen både om hvor stor andel av studentkullene som fullfører den utdanningen de begynner på og om hvor lang tid de studentene som fullfører, bruker på å bli ferdig utdannede lærere. For å sette gjennomstrømmingen her inn i et videre perspektiv, presenteres forskningsbasert viten om gjennomstrømming i høyere utdanning i Norge, Sverige, Storbritannia og USA. Om vi tar for oss de studentene som fullfører en påbegynt høyere utdanning i Norge er det nå slik at om lag hver tredje student fullfører på normert tid, mens den andre tredjedelen bruker inntil dobbelt så mye tid som normert og den siste tredjedelen bruker mer enn dobbelt så mye som normert studietid. Det er altså unormalt å følge normen – derav tittelen på rapporten. Studieløpet for to studentkull på allmennlærerutdanningen og to studentkull på førskolelærerutdanningen er fulgt og analysert. Analysen viser at gjennomstrømmingen er ganske svak, særlig når det gjelder antall studenter som begynner i allmennlærerutdanningen, ved at mange avbryter utdanningen og ved at mange av dem som fullfører, bruker mer enn normert tid på å fullføre - akkurat som studenter i høyere utdanning ellers gjør. Rapporten avsluttes med råd om hva høgskolen bør gjøre og ikke gjøre dersom den vil sette inn tiltak for å øke gjennomstrømmingen.en
dc.format.extent765845 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:7en
dc.subjectlærerutdanningen
dc.subjectstudenteren
dc.subjectgjennomstrømmingen
dc.titleMot normert, men ikke mot normalten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record