Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Kari
dc.contributor.authorFjogstad, Tine
dc.date.accessioned2007-08-30T06:40:32Z
dc.date.issued2007-08
dc.identifier.isbn978-82-7825-222-2 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-223-9 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147606
dc.description.abstractI den foreliggende oppgaven har vi undersøkt kart- og terrengforståelsen hos sju aktive orienteringsjenter på 15 og 16 år. Den kvalitative forskningsmetoden fenomenografi danner basis for framgangsmåten vår. Vi har skygget løperne i skogen, hatt samtaler både før og etter gjennomført strekk, og til slutt har jentene tegnet inn planlagt og gjennomført veivalg på kartet og svart på oppfølgingsspørsmål. Resultatene viser at dette utvalget løpere har en noe mangelfull overføringsevne mellom kart og terreng og motsatt. Kurveforståelsen er ikke fullt utviklet, og løperne bruker derfor i liten grad kurveformasjoner som holdepunkter og ledelinjer. Jentene viser spesielt at de har problemer med å plukke ut tydelige holdepunkter der kartbildet er komplisert eller består av grøntområder. Når kartbildet er reint, er løperne i dette utvalget flinkere til å danne seg et terrengbilde inne i hodene sine som de seinere harmoniserer med terrenget de møter. Resultatene for dette utvalget kan ikke generaliseres, men vi tror at det er representativt for ungdomsløpere. Jentenes prestasjoner i konkurranser viser at alle nivåer er representert. Derfor tror vi våre slutninger vil være overførbare til andre som jobber med samme aldersgruppe og nivå. Knyttet til oppgaven har vi også laget et sammendrag på DVD som kan vises i forbindelse med presentasjon av undersøkelsen.en
dc.format.extent3393290 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:8en
dc.titleKart- og terrengforståelse hos jenter på 15 og 16 år : trener-III-oppgave i orientering gjennomført i 2006en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record