Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Kari
dc.contributor.authorMoser, Thomas
dc.date.accessioned2007-08-20T11:21:41Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7825-101-0 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-097-9 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147610
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet har vært å følge opp en gruppe bestående av 36 elever som første gang ble testet kognitivt, språklig og motorisk i 1995, da de var 7 og 8 år gamle. Ved oppfølgingsundersøkelsen i 1999 var barna blitt 11 og 12 år. Man ønsket å finne ut hvorvidt det i 1999 fortsatt fantes en sammenheng mellom elevenes motoriske, kognitive og språklige funksjonsnivå, og om det fantes systematiske sammenhenger i resultatene ved de to testtidspunktene. Elevene gjennomgikk en grovmotorisk (Körperkoordinationstest für Kinder) og en finmotorisk (Grooved Pegboard) test, en kognitiv test (Standard Progressive Matrices) samt tre skriftspråklige tester (Ordkjedetesten, Leseprøve OS 400, Diktat). Resultatene avslørte at det i 1999 fortsatt fantes en signifikant korrelasjon mellom grovmotorikken og det (skrift-)språklige funksjonsnivået (r = 0,511). Den signifikante korrelasjonen mellom finmotorikken og det språklige funksjonsnivået i 1995 kunne derimot ikke repliseres i 1999. Elevene som hadde de beste resultatene på Leseprøve OS 400 og på Ordkjedetesten, presterte ellers signifikant bedre på de grovmotoriske subtestene enn elevene som hadde svakest resultater i de to språktestene. Elevene med et sterkt kognitivt funksjonsnivå i 1999 oppnådde betydelig bedre resultater på de grovmotoriske testene sammenliknet med elevene med et svakere kognitivt testresultat. Men i motsetning til i 1995 var forskjellen kun signifikant på en deltest i KTK (sideforflytning). Man fant en positiv og signifikant korrelasjon mellom grovmotorikken i 1995 og det skriftspråklige funksjonsnivået i 1999. Resultatene i en av subtestene i KTK (hinke over hinder) fra 1995, kunne til en viss grad predikere det skriftspråklige funksjonsnivået fire år senere (b = 0.52).en
dc.format.extent1158492 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2002:2en
dc.subjectpsykomotorikken
dc.subjectfunksjonsnivåen
dc.titleSammenhengen mellomn motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12-åringeren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record