Show simple item record

dc.contributor.authorSolli, Kjell-Arne
dc.contributor.authorLie, Alfred
dc.date.accessioned2007-07-05T08:48:01Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7825-145-2 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-144-4 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147632
dc.description.abstractDenne rapporten er første delrapport i evalueringen av ”Prosjekt Lese- og skriveopplæring”. Formålet med prosjektet er å ”kvalitetssikre begynneropplæringen i lesing og skriving” slik at lese- og skrivevansker kan forebygges og flere elever oppnå gode resultat. Forebygging av og rutiner for oppfølging av leseutviklinga gjennom tilpasset opplæring står i fokus. Prosjektet er et samarbeid mellom PP – tjenesten for kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg og Høgskolen i Østfold. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med lærere ved deltakerskolene, der skoleledelsen og foreldrene også er viktige samarbeidsparter. Prosjektet startet i juni 2002 og skal vare tre år, til og med våren 2005. Denne rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse til lærere i prosjektet våren 2003, og gir en bakgrunn for og foreløpige data om prosjektet. Prosjektet representerer en relevant videreføring av Samtak i de tre kommunene som deltar. Lærerne opplever innholdet i kursvirksomheten som god, og betydningen av oppfølgende veiledning og nettverk mellom skoler har vært stor. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser prosjektet har for elevenes utvikling av leseferdigheter på sikt, men lærerne opplever at de har fått et bedre grunnlag for leseopplæringen og en bekreftelse på hvordan god leseopplæring kan drives. Resultatet fra kartleggingsprøvene i norsk er interessant og viser en lovende framgang i elevenes leseferdigheter ved de skolene som deltar.en
dc.format.extent1005805 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenb
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2004:4en
dc.subjectleseopplæringen
dc.subjectskriveopplæringen
dc.subjectlesevanskeren
dc.subjectskrivevanskeren
dc.subjectgrunnskoleutdanningen
dc.subjectprosjektarbeiden
dc.titleProsjekt lese- og skriveopplæring : et samarbeid mellom PP-tjenesten, kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg og Høgskolen i Østfold. Evaluering av prosjektet : første delrapport desember 2003en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record