Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Odd
dc.date.accessioned2011-09-21T07:47:34Z
dc.date.available2011-09-21T07:47:34Z
dc.date.issued2011-09-21
dc.identifier.isbn978-82-7825-349-6(online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-350-2(trykt)
dc.identifier.issn1503-2612(online)
dc.identifier.issn0805-8164(trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147656
dc.description.abstractRapporten fokuserer forholdet mellom teori og praksis i profesjonsutdanninger, med utgangspunkt i erfaringer fra allmennlærerutdanningen.Feltarbeidet omfatter spørreundersøkelser blant skoleledere, praksislærere og allmennlærerstudenter, samt en kvalitativ analyse av 26 studenters egenvurdering i praksisopplæringen, vurderingsrapporter fra aktuelle praksislærere og studentenes karakterutskrifter fra teoristudier ved høgskolen. Materialet viser blant annet at skoleledere ved praksisskolene i liten grad engasjerer seg i vurderingsarbeidet i praksisopplæringen ved sine skoler, og at det er lite samsvar mellom studenters prestasjoner i teoridelen av studiet og de tilbakemeldingene de får fra praksislærerne. Det ser ut til at de reelle kriteriene for vurdering av studenter på praksis preges mer av praksislærernes egne vurderinger om hva en god lærer er, enn utdanningens behov for helhet og sammenheng i vurderingen av studentenes innsats. Hovedutfordringen synes å være å finne balansen mellom å utvikle gode, faglige kunnskaper i skolefagene hos lærerkandidatene, samtidig som de utvikler nødvendige praktiske lærerferdigheter. Både praksisarenaen og teoridelen av studiet må ta ansvar på begge disse viktige områdene. Rapporten peker på at fullstendig arbeidsdeling på dette feltet trolig vil bidra til å forsterke skillet mellom teori og praksis og samtidig fragmentere studiet i en faglig del og en praktisk delen_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold);2011:2
dc.titleVurdering i praksis: rapport fra NFR-delprosjekt om kvalitet og innhold i vurderingsarbeidet i praksisopplæringen i allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record