Show simple item record

dc.contributor.authorGusgaard, Bodil
dc.date.accessioned2013-10-04T13:15:06Z
dc.date.available2013-10-04T13:15:06Z
dc.date.issued2013-10-04
dc.identifier.isbn978-82-7825-420-2
dc.identifier.issn1503-2612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147664
dc.description.abstractSammendrag Dette er en rapport fra grunnskolens praksisfelt. Det overordnede formålet er å anvende kunst og kultur som læringsmetode, der eleven ut fra sitt erfaringsnivå tilegner seg kunnskap ved å oppleve, innhente og bearbeide lærestoffet gjennom estetiske læreprosesser med kunst og håndverksfagets arbeids- og uttrykksformer. Å skape kunnskapen selv er mer dyptgripende for eleven enn å bli formidlet informasjon. Undervisningsprosjektet er utprøving av en skolepedagogisk strategi for aktiv læring i et tverrfaglig organisert arbeid med en estetisk læringsmodell som den utforskende faktoren i møtet med en historisk kulturgjenstand. Hensikten er både å knytte sammenheng mellom kunnskap og kreativitet og mellom skolen og nærmiljøet. Den lokalhistoriske kulturgjenstanden med sin materialiserte historie er både døråpner og veiviser til vår kulturarv – nasjonalt som lokalt. Rapporten bygger på empirisk datamateriale, to tester av elevene, to spørreskjemaer og gruppeintervju med elevene og intervju og notater fra klasselæreren. Rapporten er gjort tilgjengelig med tanke på lærere, lærerstudenter og lærerutdannere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold);2013:4
dc.titleBilde som kilde for læringno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber112no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record