Now showing items 25-44 of 63

  • Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:4, Research report, 2013-01-16)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat ...
  • Mat og måltider i sykehjem 3 

   Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Report, 2023-09)
   Kunnskap om mattilbudet og ernæringspraksis i kommunene er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kvalitetsforbedring innen mat og ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Sammen med Nasjonal faglig retningslinje for ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • Moldbakken bosenter og bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:7, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Moldbakken bosenter og bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:7, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 

   Arvesen, Petter; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Omsorgsboligene A-F på Åsgårdområdet - Tromsø kommune 

   Aarøen, Kari (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:8, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bodø: hjemmetjenesten 

   Falch, Wenche; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:2, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Oppsøkende rusteam i Moss 

   Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rossnes; Schillinger, Anne; Sandsberg, Jon Aasmund; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:13, Research report, 2013-09-18)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Organisatoriske innovasjoner i helsesektoren : prosessbaserte virksomhetsmodeller, evidensbasert praksis og behandlingslinjer 

   Ramsdal, Helge; Ramsdal, Kjetil (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-07)
   Denne rapporten diskuterer utviklingen av prosessbaserte virksomhetsmodeller i helse- og sosialsektoren, i første rekke etablering av behandlingslinjer i sykehus. Det argumenteres for at etablering av behandlingslinjer ...
  • Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A.; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:18, Research report, 2014-01-09)
   "Pappa i fengsel" er et program som Kriminalomsorgen har utviklet for å gjøre fedre som soner en fengselsstraff mer kvalifisert til å utøve en papparolle. I denne evalueringen konkluderer vi at programmet bidrar til å ...
  • På vei mot internasjonale Sarpsborg kommune : en situasjonsanalyse av innvandring og integrering i Sarpsborg kommune høsten 2008 

   Negaard, Arve (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-05-06)
   Rapporten er en analyse av innvandrerne i Sarpsborg kommune med hensyn til antall og sammensetting, og integreringen i arbeidsliv og samfunnsliv. Rapporten bygger på offentlig statistikk, intervjuer og dokumentstudier. ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • Praksis som læringsarena : samlæringsprosjekt 

   Lillemoen, Lillian; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2008-11-18)
   Denne artikkelsamlingen er en presentasjon av prosjektet ”Praksis som læringsarena” – et samlæringsprosjekt i studieåret 2007/2008. Prosjektet har vært finansiert av praksismidler knyttet til den kommunale helse- og ...
  • Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune : en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 

   Negaard, Arve (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-09)
   Rapporten gir en analyse av om nøkkeltallene i KOSTRA for 2006 gir relevant og pålitelig informasjon om produktiviteten i grunnskolen i Sarpsborg og grunnskolens bidrag til elevenes resultater. Rapporten viser at flere ...
  • Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Frivillighetssentralen i Fredrikstad fikk for året 2003 kr. 170.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ”Frivillige hjelpere i eldreomsorgen”. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med to kommunale ...
  • Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Frivillighetssentralen i Fredrikstad fikk for året 2003 kr. 170.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ”Frivillige hjelpere i eldreomsorgen”. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med to kommunale ...
  • Samarbeid om rehabilitering 

   Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:1, Research report, 2017)
   Regjeringen legger opp til at det skal bli tydeligere arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og kommuner om rehabilitering. Denne rapporten bygger på et prosjekt der ett sykehus, tre kommuner og høgskolen samarbeidet ...