Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStjernholm, Karine
dc.contributor.authorSøfteland, Åshild
dc.date.accessioned2020-02-13T08:49:34Z
dc.date.available2020-02-13T08:49:34Z
dc.date.created2020-01-16T03:15:40Z
dc.date.issued2019-08-21
dc.identifier.citationMålbryting. 2019, 10, 101-131.nb_NO
dc.identifier.issn1500-8576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641462
dc.description.abstractI artikkelen presenterer vi en språkantropologisk analyse av språk­situasjonen i sørøstlige deler av Østfold. Analysen tar utgangspunkt i Silversteins (1985) ‘total linguistic fact’ for å beskrive sammenhengen mellom (språk)ideologi, språklig form eller struktur og (språklig) inter­aksjon/praksis i området. Artikkelen går inn i alle disse og diskuterer dem basert på samtaledata fra Nordisk dialektkorpus, tekster av lærerstudenter og egne erfaringer som tilflyttere til området. Vi argumenterer også for at Østfolds historie spiller en sentral rolle i det ideologiske klimaet som omgir østfoldmål. Området ble tidlig og mye industrialisert, noe som førte til en klassedelt sosial struktur (Svendsen 2004:465). Vi hevder at denne strukturen kan ses som en videreføring av en klassedelt samfunnsstruktur som også eksisterte før området ble industrialisert. Industrialiseringa førte også med seg innvandring og urbanisering. Disse samfunnsforholdene er utgangspunktet for en språkutvikling prega av mye språkkontakt, og også det som ser ut til å være en deling mellom lokalt og mer ikke-lokalt mål. Vi tolker dette i lys av det Woolard (2016) skriver om to konkurrerende språkideologiske retninger i vestlige samfunn, som hun kaller en ‘ideology of authenticity’, en autentisitetsideologi, og en ‘ideology of anonymity’, en nøytralitetsideologi. Vi presenterer også en modell for en firedeling av det språklige landskapet i Østfold, og vi tolker en samtale fra 2009 med to unge østfoldinger inn i denne modellen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingnb_NO
dc.relation.urihttps://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/4947
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectideologinb_NO
dc.subjectspråklige praksisernb_NO
dc.subjectspråkantropologinb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subjecttalespråkskorpusnb_NO
dc.subjecttotal linguistic factnb_NO
dc.titleTalemål i Sør-Østfold: Ideologi, struktur og praksisnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018nb_NO
dc.source.pagenumber101-131nb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.journalMålbrytingnb_NO
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7557/17.4947
dc.identifier.cristin1774301
cristin.unitcode224,30,0,0
cristin.unitnameAvdeling for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal