Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArntzen, Ragnar
dc.contributor.authorEriksen, Odd
dc.date.accessioned2020-02-17T11:52:37Z
dc.date.available2020-02-17T11:52:37Z
dc.date.created2019-11-05T12:50:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationUNIPED. 2019, 42 (4), 400-414.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2641947
dc.description.abstractI denne studien er høgskolestudenter med migrasjonsbakgrunn intervjuet to ganger om sine erfaringer med norsk utdanning. I det første intervjuet fortalte studentene om sine utdanningserfaringer fra opprinnelseslandet og møtet med norsk utdanning. I det andre intervjuet var informantene ferdige med høgskolestudiene og på vei ut i arbeidslivet, og da handlet samtalene om å se tilbake på den historien de hadde fortalt tre år tidligere, om erfaringene med å være student i en norsk høgskole og veien ut i arbeidslivet. Formålet med intervjuene var å synliggjøre og drøfte migrasjonsstudenters egne perspektiver når det gjelder kulturell kapital og akademisk integrering. I artikkelen drøftes opplevelsen av tilhørighet og hvordan studentene har opplevd å bli verdsatt som ressurser i læringsmiljøet. Samtalene viser at migrasjonsstudentene gjerne investerer ekstra innsats for å lykkes i utdanningssystemet, men at de ofte trenger mer støtte enn majoritetsstudenter i overgangsfaser i utdanningsløpet. Studentene forteller om positive erfaringer med både undervisning, medstudenter og studentrollen i Norge. Ingen av dem hadde imidlertid opplevd at deres kulturelle kapital var blitt trukket inn i undervisningen. Våre informanters erfaringer med norsk utdanning kan derfor sies å være mer preget av ensidig tilpasning (assimilering) enn av akademisk integrering.en_US
dc.description.abstractIn this study, university college students with migrant background have been interviewed twice about their experiences with Norwegian education. In the first interview, the students spoke about their educational experiences from their home countries and their meeting with the Norwegian education. In the second interview, the students had finished their studies and were on the way into the labour market. In the latter interview, the students looked back on the history they had told three years earlier, experiences about being a student in a university college and getting a job. The purpose of the interviews was to highlight migrant students’ own perspectives on cultural capital and academic integration. In the article, we discuss the experience of affiliation and how the students have experienced being appreciated as resources in the learning environment. The conversations show that the migrant students are willing to invest an extra effort to succeed in the educational system, but that they often need more support than majority students in transitional phases in the educational programs. The students have positive experiences with both education, fellow students and the student role in Norway. None of them have however experienced that their cultural capital has been used in the teaching. The students’ experiences with Norwegian education can therefore be said to be characterized more by unilateral adaption (assimilation) than by academic integration.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitets- og høgskolerådeten_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/uniped/2019/04/kulturell_kapital_og_akademisk_integrering
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectmigrasjonsstudenteren_US
dc.subjectutdanningshistorieren_US
dc.subjectøkologiske overgangeren_US
dc.subjectakademisk integreringen_US
dc.subjectkulturell kapitalen_US
dc.subjectmigrant studentsen_US
dc.subjecteducational storiesen_US
dc.subjectecological transitionsen_US
dc.subjectacademic integrationen_US
dc.subjectcultural capitalen_US
dc.titleKulturell kapital og akademisk integrering: Studenter med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer med norsk utdanningen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber400-414en_US
dc.source.volume42en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-04-06
dc.identifier.cristin1744182
cristin.unitcode224,30,0,0
cristin.unitnameAvdeling for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal