Show simple item record

dc.contributor.authorDechsling, Anders
dc.contributor.authorØien, Roald A
dc.contributor.authorNordahl-Hansen, Anders
dc.date.accessioned2020-09-04T14:00:01Z
dc.date.available2020-09-04T14:00:01Z
dc.date.created2020-06-02T13:43:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). 2020, 47 (1), 5-12.en_US
dc.identifier.issn0809-781X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676493
dc.description.abstractFor at atferdsanalytiske studier skal inkluderes i evidensbasene må forskningsdesign og de tilhørende statistiske analyser være av god kvalitet. En kvalitetsindikator innen psykologiforskning er bruk og rapportering av enighet mellom observatørene under datainnsamling og analyser. Denne artikkelen beskriver omfanget av artikler i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse som har metodedel, som oppgir å ha målt enighet mellom observatører, og som oppgir hvordan forfatterne har målt denne enigheten. Resultatene viser at de aller fleste artiklene med metodedel oppgir grad av enighet i form av prosentvis enighet. Vi gir en oversikt over og redegjør for ytterligere strategier for å måle observatørenighet og argumenterer for at atferdsanalytikere bør benytte seg av mer robuste statistiske mål for enighet mellom observatører.en_US
dc.description.abstractTo ensure that behavior analytic research will be included as evidence-based research, rigorous designs and statistical analyses is needed. One indicator of quality within psychological research is the measure and analysis of inter-rater reliability (IRR). This article provides an overview of the number of articles in the Norwegian Journal of Behavior Analysis that contain a method section, that reports data on inter-observer agreement (IOA), and how they have measured IOA. Our results show that most of these articles use percentage agreement. We provide an overview and introduction to other strategies of measuring agreement. Further, we argue that behavior analysts should utilize more robust statistical measures of observer agreement.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk atferdsanalytisk forening (NAFO)en_US
dc.subjectobservasjonen_US
dc.subjectinter-observatør enigheten_US
dc.subjectreliabiliteten_US
dc.subjectCohen’s Kappaen_US
dc.subjectintra class correlationen_US
dc.subjectmetodeen_US
dc.subjectobservationen_US
dc.subjectinter-rater reliabilityen_US
dc.subjectreliabilityen_US
dc.subjectintra-class correlationen_US
dc.subjectmethoden_US
dc.titleOm metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studieren_US
dc.title.alternativeOn Methods: Use of inter-observer agreement and inter-rater reliability in NTA, and suggestions for expanding the repertoire in behavior analytic studiesen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber5-12en_US
dc.source.volume47en_US
dc.source.journalNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)en_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1813506
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record