Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFreyr, Tor
dc.date.accessioned2021-10-04T10:07:32Z
dc.date.available2021-10-04T10:07:32Z
dc.date.created2021-09-20T21:12:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2021, 7, 335-346.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787427
dc.description.abstractKonsekvenspedagogikk er en humanistisk pedagogikk, utviklet av filosofen Jens Bay i samarbeid med pedagogen Bodil Glad, som innlemmer konsekvenstenkning innenfor et eksistensfilosofisk rammeverk med det formål å se faglig og sosial læring i sammenheng. Konsekvenspedagogikken er en alternativ tilnærming til spesialpedagogikk, men anvendes også allmennpedagogisk for å fremme sosial handlingskompetanse. Til tross for at konsekvenspedagogiske virksomheter kan vise til gode resultater, er konsekvenspedagogikken relativt lite kjent i teoretiske, akademiske miljøer og blir dessuten ofte misforstått eller forvekslet med atferdspedagogikk. En forklaring på dette kan være at begrepet konsekvens har flere leksikale betydninger. I denne artikkelen tar jeg for meg konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske idégrunnlag med spesiell vekt på det filosofiske begrepet diskontinuitet og påstanden om at læring skjer plutselig og i sprang. Mens diskontinuitet er et viktig begrep i eksistensialistisk pedagogikk, blir det ofte oversett eller underkommunisert i den konsekvenspedagogiske faglitteraturen. Jeg starter med å tegne opp konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunn, før jeg foretar en kritisk gjennomgang av konsevensbegrepet. Jeg vender meg deretter til begrepet diskontinuitet som jeg argumenter for at er en nøkkel til å forstå konsekvenspedagogikkens utvikling og praksis.en_US
dc.description.abstractConsequence pedagogy is a humanistic pedagogy, developed by Jens Bay and Bodil Glad, that incorporates consequence thinking within a framework of existential philosophy to promote occupational and social learning. While consequence pedagogy is an alternative approach in special education, it is also applied within general education to promote social action competence. Despite showing good results, consequence pedagogy has gained relatively little attention in academic circles, and is, moreover, often misconstrued or confused with behavioral pedagogy. An explanation for the latter can be that the term consequence has several lexical meanings. In this article, I address the issue of existential philosophy grounding consequence pedagogy with special attention to the philosophical concept of discontinuity and the claim that learning happens suddenly and in leaps. While the concept of discontinuity is an important issue in existentialist educational philosophy generally, its importance has not been properly recognised or adequately addressed in the literature on consequence pedagogy. First I outline how existential philosophy grounds consequence pedagogy, before I critically review the term consequence. Finally I turn to discuss the concept of discontinuity that I argue is key to the development and practice of consequence pedagogy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNordic Open Access Scholarly Publishing - a division of CappelenDamm Akademisken_US
dc.relation.urihttps://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3010
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectBollnowen_US
dc.subjectdiskontinuiteten_US
dc.subjectJens Bayen_US
dc.subjectkonsekvenspedagogikken_US
dc.subjectsosial handlingskompetanseen_US
dc.titleOm konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlagen_US
dc.title.alternativeExistential philosophy grounding consequense pedagogyen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Tor Freyr.en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber335-346en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v7.3010
dc.identifier.cristin1936322
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal