Show simple item record

dc.contributor.authorBråten, Ivar
dc.contributor.authorStrømsø, Helge
dc.contributor.authorOlaussen, Bodil Stokke
dc.date.accessioned2007-07-16T10:54:11Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7825-114-2 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-113-4 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147626
dc.description.abstractI denne rapporten drøfter forfatterne norsk allmennlærerutdanning med spesiell vekt på de oppfatningene om læring og undervisning som kommer til uttrykk i rammeplanen for utdanningen. Spesielt tar de opp den sterke satsingen på å fremme selvregulert læring gjennom økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i lærerutdanningen. Forfatterne redegjør for forskning som kan tyde på at norsk lærerutdanning preges av tradisjonelle lærings- og undervisningsformer til tross for en slik satsing, og de drøfter i hvilken grad økt bruk av IKT i seg selv egentlig kan bidra til nye former for læring og undervisning. De beskriver og analyserer så innovasjonsprosjektet "IKT som endringsfaktor i allmennlærerutdanningen", hvor bruken av IKT og studentansvar for kunnskapskonstruksjon var tenkt å gjennomsyre alle deler av studiet. Basert på en ekstern evaluering av dette prosjektet, som forfatterne foretok under det først studieåret, argumenterer de for at tilgang til ny teknologi må kobles sammen med direkte støtte til studentenes selvregulering og samarbeidsferdigheter, dersom teknologien virkelig skal bidra til å endre det som foregår i studentenes klasserom.en
dc.format.extent532172 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageeng
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2003:4en
dc.subjectlærerutdanningen
dc.subjectikten
dc.subjectkommunikasjonsteknologien
dc.subjectegenlæringen
dc.titleSelf-Regulated learning and the use of Information and communications technology in Norwegian Teacher education : the project ICT as a factor of change in teacher educationen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record