Show simple item record

dc.contributor.authorBaltzersen, Rolf K.
dc.contributor.editorKarlsen, Thorbjørn J.
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2018-08-07T12:19:27Z
dc.date.available2018-08-07T12:19:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-05-41535-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507894
dc.description.abstractI denne artikkelen vurderer jeg om modelltenkningen til Argyris og Schön kan gi oss en større forståelse for de praksisteorier som nyutdannete lærere og veiledere opererer med. Argyris og Schön gjør en grovkategorisering av alle menneskelige handlinger i to helt ulike grunnleggende mønstre for handling eller praksisteorier. Modell I- handlinger er kjennetegnet av at man primært forsøker å løse problemer på egen hånd, mens mer konstruktive Modell II-handlinger viser til at man heller forsøker å løse problemer ved å involvere andre i prosessen. Argyris og Schön hevder de aller fleste opererer etter Modell-I handlingsstrategier i truende eller ubehagelige situasjoner fordi dette egentlig er automatiserte forsvarsmekanismer som alle har. Med utgangspunkt i transkripsjoner av utvalgte samtalesekvenser fra en foreldresamtale og en veiledningssamtale viser jeg hvordan en nyutdannet lærer og hans veileder ser ut til å ta utgangspunkt i et relativt ensidig sett av Modell I-handlingsstrategier. Elementer av Modell II-handlinger er til stede, men de ser ut til å være svakt forankret i samtalen. Analysen støtter derfor ideen om at også nyutdannete lærere eller veiledere vil kunne orientere sine handlinger ut fra et tydelig Modell I- handlingsmønster i vanskelige samtalesituasjoner. I siste del av artikkelen foreslår jeg opplæringstiltak som kan styrke disse gruppenes evne til i større grad å benytte seg av Modell II-tilnærminger i profesjonelle veiledningssamtaler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherGyldendal akademisk forlag.nb_NO
dc.subjectVeiledningnb_NO
dc.subjectVeiledningspedagogikknb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectArgyris og Schönnb_NO
dc.subjectLærerutdanningnb_NO
dc.subjectNyutdannet lærernb_NO
dc.titleÅ veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassennb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.rights.holderDette er en preprint som er den versjonen som ble levert inn til forlaget.nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.source.pagenumber84 – 102nb_NO
dc.source.journalVeiledning under nye vilkårnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record